ORDIN nr.537 din 3 august 2004
al ministrului economiei și comerțului privind mandatarea Direcției generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere și Ecologizare a Minelor, să preia în numele statului anexele tehnice și dependințele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor, de la agenții economici care au avut în administrare sau în concesiune minele și carierele pentru care s-a aprobat închiderea definitivă prin hotărâre a Guvernului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 926/2003

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.537 din 3 august 2004
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
Publicare: M.Of. nr. 771/23 aug. 2004
Temei legal:
  L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
  H.G. nr.738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
  H.G. nr.1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.85/2003 LEGEA MINELOR
  H.G. nr.926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VII-a
  H.G. nr.1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003


Marți, 09 august 2022, 11:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.