HOTĂRÂRE nr.1.266 din 13 august 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.266 din 13 august 2004
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 776/25 aug. 2004
Temei legal:
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
art.60 alin.(2)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  H.G. nr.1.579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.882/2011 privind abrogarea și modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
- modifică anexa


Vineri, 07 octombrie 2022, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.