ORDIN nr.1.410 din 10 august 2004
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind completarea art. 2 din Metodologia privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 542/2003

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.410 din 10 august 2004
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 782/25 aug. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
  H.G. nr.412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.367/2007)
Functie activa:
Modifică: O. nr.542/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat


Luni, 21 mai 2018, 08:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.