ORDONANȚĂ nr.85 din 19 august 2004
privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.85 din 19 august 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata prin: L. nr.399/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 525/2004
În vigoare: Prezenta ordonanta intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 796/27 aug. 2004
Rectificare: M.Of. nr. 350/7 mai. 2008
Republicare: M.Of. nr. 365/13 mai. 2008
Temei legal:
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.21/1992 privind protectia consumatorilor
  O.G. nr.39/1996 privind infiintarea și functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar
  L. nr.148/2000 privind publicitatea
  O.G. nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță (abrogata prin O.U.G. nr.34/2014)
  L. nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.365/2002 privind comerțul electronic
  L. nr.51/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță (abrogata prin O.U.G. nr.34/2014)
  L. nr.282/2004 privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare
  L. nr.296/2004 privind Codul consumului
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.399/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
Modificată: L. nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor
- modifică art.3 lit. d), art.15, art.21 alin.(2); introduce alin.(3) la art.23
dispune republicarea
Rectificare: M.Of. nr. 350/7 mai. 2008
Republicare: M.Of. nr. 365/13 mai. 2008
Modificată: O.U.G. nr.65/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
- modifică art. 2, art. 3 lit. g), art. 4 alin. (1) lit. c), alin. (2) lit. g) și alin. (3) lit. c) și g), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 13 alin. (1); abrogă art. 11 alin. (2) lit. c), d) și e)
dispune republicarea
  L. nr.196/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare
- modifică art. 25; introduce alin. (4) la art. 6; abrogă art. 14
Referită de: Decizie nr.23/2019 DECIZIA nr. 23 din 14 octombrie 2019 (Completul competent să judece recursul în interesul legii)
- art. 3 lit. a), b), e) și f) și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 raportat la art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 sau, după caz, art. 52 alin. (1) din Legea nr. 93/2009, art. 632 alin. (2) și art. 272 din Codul de procedură civilă ori, după caz, art. 5 din Legea nr. 455/2001
Modificată: L. nr.209/2019 privind serviciile de plată si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 6 alin. (4)


Duminică, 05 decembrie 2021, 18:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.