ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.60 din 26 august 2004
pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.60 din 26 august 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.475/2004 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 561/2004
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intra în vigoare la: 01.09.2004
Publicare: M.Of. nr. 806/1 sep. 2004
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România și din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România
Modifică: L. nr.212/2004 LEGEA asigurărilor private de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art.36
  L. nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
modifică art.10 alin.(1)
  L. nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art.38 lit.h); introduce alin.(8) la art.16; abrogă O.G. nr. 53/2004
  L. nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România (abrogata prin O.U.G. nr.144/2008)
modifică art.44 lit.i);abrogă O.G. nr. 53/2004
  L. nr.308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Dentiști din România (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art.37 lit.h); abrogă O.G. nr. 53/2004
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.475/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
modifică art. IV
Modificată: L. nr.59/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar
aprobă cu modificări si completari O.U.G.nr 135/2004 si abrogă art. III pct. 2, art. IV, art. V


Joi, 06 octombrie 2022, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.