DECIZIE nr.465 din 21 septembrie 2004
pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003, astfel cum a fost modificată și completată prin Decizia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 440/2004

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.465 din 21 septembrie 2004
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 870/23 sep. 2004 text
Temei legal:
  H.G. nr.1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin H.G. nr.235/2005)
  O. nr.1.220/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Functie activa:
Modifică: Decizie nr.219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
Trimitere la: L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului


Marți, 18 ianuarie 2022, 05:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.