HOTĂRÂRE nr.1.438 din 2 septembrie 2004
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.438 din 2 septembrie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 872/24 sep. 2004 text
Temei legal:
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
art.107 alin. (2)
Functie pasiva:
Abrogat: H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale


Miercuri, 25 mai 2022, 12:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.