HOTĂRÂRE nr.1.439 din 2 septembrie 2004
privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.439 din 2 septembrie 2004
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
În vigoare: Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
Publicare: M.Of. nr. 872/24 sep. 2004 text
Temei legal:
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
art.84 alin. (2)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.195/2001 Legea voluntariatului (abrogata prin L. nr.78/2014)
  L. nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  H.G. nr.1.438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi (abrogat prin H.G. nr.867/2015)


Marți, 18 ianuarie 2022, 06:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.