REGULAMENT nr.1 din 21 septembrie 2004
privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.1 din 21 septembrie 2004
Emitent: Înalta Curte de Casație și Justiție
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Intra în vigoare la: 30.10.2004
Publicare: M.Of. nr. 876/25 sep. 2004 text
Republicare: M.Of. nr. 1076/30 noi. 2005 text
  M.Of. nr. 121/17 feb. 2020
Temei legal:
  L. nr.56/1993 Legea Curții Supreme de Justiție
art. 66 alin. 1
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară
art. 132
Functie activa:
Abrogă: R./1999 REGULAMENTUL de organizare și funcționare a Curții Supreme de Justiție
Trimitere la: D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  L. nr.115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Functie pasiva:
Modificat: H. nr.1/2005 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 1076/30 noi. 2005 text
Modificat: H. nr.2/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
  H.C.S.M. nr.688/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a magistraților-asistenți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție
  H. nr.24/2010 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
  H. nr.11/2011 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
  H. nr.4/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Inaltei Curți de Casație si Justiție
  H. nr.15/2012 pentru modificarea șl completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a înaltei Curți de Casalie si Justiție
  H. nr.5/2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Inaltei Curți de Casație si Justitie

dispune republicarea
  H. nr.17/2013 pentru completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Inaltei Curți de Casație și Justiție
  H. nr.22/2013 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a înaltei Curți de Casație și Justiție
  H. nr.3/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație si Justitie
  H. nr.4/2015 pentru modificarea art. 1092 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a înaltei Curți de Casație si Justitie
  H. nr.15/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
  H. nr.9/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a înaltei Curți de Casație si Justitie
  H. nr.232/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea administrativă a înaltei Curți de Casație și Justiție

dispune republicarea
  H. nr.15/2020 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie

dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 121/17 feb. 2020
Modificat: H. nr.145/2020 pentru completarea Regulamentului privind organizarea si functionarea administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie


Joi, 19 mai 2022, 21:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.