LEGE nr.376 din 28 septembrie 2004
privind bursele private
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.759/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private
  O. nr.1.941/2004 al ministrului finanțelor publice privind Procedura acordării deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d)-f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și Procedura de alocare a unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O. nr.2.017/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare


Luni, 18 octombrie 2021, 09:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.