ORDIN nr.4.839 din 1 octombrie 2004
al ministrului educației și cercetării privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.839 din 1 octombrie 2004
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării
Publicare: M.Of. nr. 916/7 oct. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.84/1995 Legea învățământului
  O. nr.4.747/2001 al ministrului educației și cercetării cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.4.925/2005)
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  H.G. nr.1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.5.383/2006 al ministrului educației și cercetării pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
  O. nr.1.449/2007 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială ”Bani de liceu”
  O. nr.4.898/2008 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
  O. nr.5.092/2009 al ministrului educației, cercetării și inovării pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
  O. nr.4.016/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"


Marți, 19 iunie 2018, 05:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.