HOTĂRÂRE nr.1.559 din 23 septembrie 2004
privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.116/2005 al ministerului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor (abrogat prin O. nr.60/2013)
  H.G. nr.437/2005 privind aprobarea Listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
  H.G. nr.956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide (abrogat prin H.G. nr.617/2014)
  O. nr.144/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și pădurilor privind actualizarea listei cu substanțele active autorizate pentru utilizare în produse de protecție a plantelor pe teritoriul României
  H.G. nr.937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase (abrogat prin H.G. nr.539/2016)
  H.G. nr.1.038/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase (abrogat prin H.G. nr.570/2016)


Vineri, 21 ianuarie 2022, 03:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.