LEGE nr.411 din 18 octombrie 2004
privind fondurile de pensii administrate privat
Fisa actului

Trimitere de la:
  H. nr.19/2010 pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  H.G. nr.791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
  H. nr.3/2011 privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (abrogat prin N. nr.7/2017)
  H. nr.5/2011 privind aprobarea Normei nr. 4/2011 pentru modificarea și completarea Normei nr. 10/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat
  H. nr.2/2012 privind aprobarea Normei nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat (abrogat prin N. nr.22/2016)
  H. nr.7/2012 privind aprobarea Normei nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat
  H. nr.6/2012 privind aprobarea Normei nr. 4/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 22/2009 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (abrogat prin N. nr.1/2015)
  H. nr.8/2012 privind aprobarea Normei nr. 6/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate si în caz de deces (abrogat prin N. nr.7/2015)
  H. nr.12/2012 privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (abrogat prin N. nr.14/2015)


Miercuri, 06 iulie 2022, 10:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.