ORDIN nr.592 din 10 noiembrie 2004
al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.592 din 10 noiembrie 2004
Emitent: Agenția Națională de Control al Exporturilor
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1082/22 noi. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Functie activa:
Modifică: O. nr.25/1999 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (abrogat prin O. nr.59/2005)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.59/2005 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004


Miercuri, 25 mai 2022, 12:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.