LEGE nr.490 din 10 noiembrie 2004
privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.490 din 10 noiembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 577/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
Publicare: M.Of. nr. 1096/24 noi. 2004
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.914/2004 pentru promulgarea Legii privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
Referită de: H.G. nr.170/2005 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare (abrogat prin H.G. nr.595/2009)
Modificată: O.G. nr.54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
- modifică art. 1 alin. (1)
  L. nr.9/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
- aprobă cu modificări O.G. nr. 54/2005 și modifică art. 1 alin. (1)
  O.U.G. nr.35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
- modifică art. 1, art. 2
  O.U.G. nr.115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică art. 1 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 1
  L. nr.29/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
- modifică art. 1 alin. (1) și (2), art. 2; introduce alin. (4) la art. 1; abrogă art. 4
  O.G. nr.33/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
- modifică art. 1 alin. (1)
  L. nr.77/2017 pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
- modifică art. 1 alin. (1); introduce alin.(5) la art. 1
  O.U.G. nr.60/2022 Ordonantă de urgentă privind stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1)


Miercuri, 29 iunie 2022, 14:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.