NORME nr.11 din 1 noiembrie 2004
privind modificările în situația băncilor, instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ și a sucursalelor instituțiilor de credit străine

Identificare act:
Numar/data: Norme nr.11 din 1 noiembrie 2004
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1099/25 noi. 2004
Temei legal:
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art.25 alin. (2)
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art.4 alin. (2)
Functie activa:
Abrogă: N. nr.3/1999 privind modificările în situația băncilor
totodata, abrogă:
N. nr.11/1999 pentru modificarea Normelor nr.3/1999 privind modificările în situația băncilor
N. nr.8/2000 pentru modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr.3/1999 privind modificările în situația băncilor
N. nr.5/2002 pentru modificarea și completarea Normelor nr. 3/1999 privind modificările în situația băncilor
Trimitere la: L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  N. nr.10/2004 privind autorizarea băncilor, instituțiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine (abrogat prin R. nr.11/2007)
Functie pasiva:
Abrogat : R. nr.6/2008 privind modificările în situația instituțiilor de credit, persoane juridice române, și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe


Joi, 20 ianuarie 2022, 12:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.