LEGEA nr.511 din 22 noiembrie 2004
bugetului de stat pe anul 2005
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.851/2004 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 și de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
  H.G. nr.2.370/2004 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005 la capitolul 59.01 "Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret", titlul "Transferuri", articolul 40 alineatul 41 "Asociații și fundații"
  H.G. nr.2.397/2004 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale Regiei Autonome "Multiproduct", aflată în coordonarea Ministerului Justiției
  H.G. nr.2.399/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Rasirom"
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.2.461/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
art.38 alin. (1)
  H.G. nr.2.450/2004 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
art.38 alin. (1)
  H.G. nr.3/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.1/2005 privind acordarea de către România a unor ajutoare umanitare de urgență pentru Republica Indonezia și Regatul Thailandei
  O. nr.10/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat în anul 2005
  H.G. nr.62/2005 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
  H.G. nr.63/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005 pentru Teatrul Național de Operetă "Ion Dacian"
  H.G. nr.80/2005 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
art. 13 alin. (3)
  O. nr.55/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005
  H.G. nr.90/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul óba
  O. nr.43/2005 al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.116/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Hunedoara
  O. nr.129/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005
  H.G. nr.119/2005 privind aprobarea Programului de acțiuni și lucrări finanțate din bugetul de stat în domeniul aviației civile, pentru anul 2005
anexa nr. 3
  H.G. nr.144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale
art. 38
  H.G. nr.145/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Națională a Căilor Ferate "C.F.R." - S.A., precum și a unor programe ale Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.146/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.147/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
art. 38
  H.G. nr.148/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.149/2005 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Societății Comerciale "Rami-Dacia" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Administrației și Internelor
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.150/2005 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm", aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.151/2005 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Cultelor
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.152/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Multiproduct", aflată în coordonarea Ministerului Justiției
  H.G. nr.153/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome de interes național din subordinea Băncii Naționale a României
art.38 alin. (1)
  H.G. nr.156/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Constanța
  H.G. nr.159/2005 privind suplimentarea bugetului Parchetului Național Anticorupție din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005
  O. nr.183/2005 al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a componenței Consiliului științific al Agenției Naționale de Transplant
  O. nr.42/2005 al președintelui Agenției Naționle pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2005
anexa nr. 3/12/23
  O. nr.43/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea exportului
anexa nr. 3/12/23
  O. nr.202/2005 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat în anul 2005
  O. nr.47/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea și educarea comercianților
anexa nr. 3
  H.G. nr.194/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județele Gorj și Harghita
  O. nr.49/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
anexa nr. 3/12/23
  O. nr.48/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 pentru susținerea accesului microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici la servicii de instruire și consultanță
anexa nr. 3/12/23
  H.G. nr.212/2005 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Oficiul Român pentru Adopții, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.213/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Dâmbovița
  H.G. nr.216/2005 privind redistribuirea de posturi și fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atribuții în procesul aderării României la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
art. 8 alin. (2)
  O. nr.341/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligațiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
art. 43
  H.G. nr.234/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" pe anul 2005
art.38 alin. (1)
  H.G. nr.239/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Mureș
  H.G. nr.243/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.238/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.242/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Administrației Naționale "Apele Române", aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
art. 38
  H.G. nr.244/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.273/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale Companiei Naționale "Romtehnica" - S.A. și Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A., aflate în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
  O. nr.62/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea subpunctului 2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2005, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 42/2005
anexa nr. 3/12/23
  O. nr.63/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START
anexa nr. 3/12/23
  O. nr.342/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005
  H.G. nr.294/2005 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.311/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.327/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Buzău
  H.G. nr.334/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.331/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.326/2005 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice
art. 27 alin. (2)
  H.G. nr.360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în a doua decadă a lunii aprilie, în partea de vest a țării
  H.G. nr.371/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale operatorilor economici nemonitorizați, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.372/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Companiei Naționale "Unifarm" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.391/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005
  H.G. nr.395/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Botoșani
  H.G. nr.396/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Botoșani
  H.G. nr.397/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Dâmbovița
  O. nr.293/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont", aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
  H.G. nr.416/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlaturarea unor efecte ale calamitatilor naturale produse în judetul Timiș
  H.G. nr.418/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Braila
  H.G. nr.446/2005 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânțate în toamna anului 2004 și în primăvara anului 2005 și stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-mai 2005
art. 21 lit. b)
  H.G. nr.447/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru operaționalizarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
art. 21 lit. a)
  H.G. nr.469/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în bazinele hidrografice ale râurilor Timiș, Bega și Bârzava, județele Timiș și Caraș-Severin, în perioada aprilie-mai 2005
  H.G. nr.470/2005 privind înființarea Spitalului Municipal Bacău și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005 (abrogat prin H.G. nr.597/2020)
art. 21 lit.a)
  H.G. nr.494/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.513/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Timiș
  H.G. nr.524/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informații Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.526/2005 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Comerțului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.553/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  O. nr.657/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 55/42/2005 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005
  H.G. nr.590/2005 privind suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005
  H.G. nr.592/2005 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumei aferente sprijinirii activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora, prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2005
art. 13 alin. (4)
  O. nr.114/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Național Cooperatist - TINCOOP 2005
anexa nr. 3/12/23
  H.G. nr.653/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiției din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  O. nr.728/2005 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat în anul 2005
  H.G. nr.710/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în semestrul I al anului 2005
  O. nr.755/2005 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat în anul 2005
  H.G. nr.700/2005 privind alocarea sumei de 3.700 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005 în bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2005, pentru finanțarea activităților de condiționare și depozitare în siguranță a deșeurilor radioactive rezultate din procesul de curățare și pregătire a dezafectării Reactorului nuclear tip VVR-S din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" IFIN-HH București
  H.G. nr.734/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.751/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005, pentru Mănăstirea Lainici din județul Gorj
  H.G. nr.735/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații infrastructurii din amenajările de desecare și de combatere a eroziunii solului din județele Timiș și Caraș-Severin, în perioada aprilie-mai 2005
  H.G. nr.722/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.768/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Harghita
  H.G. nr.764/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor, precum și alocarea unei sume pentru județul Suceava din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.762/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005
  H.G. nr.821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.822/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații
  H.G. nr.829/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în bazinele hidrografice ale râurilor Timiș, Bega și Bârzava, județele Timiș și Caraș-Severin, în perioada aprilie - mai 2005
  H.G. nr.830/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în luna iulie 2005
  H.G. nr.833/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.834/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 360/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor inundațiilor produse în perioada aprilie-mai 2005
  H.G. nr.835/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.836/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Tulcea
  H.G. nr.872/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații
  H.G. nr.864/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.861/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome "Multiproduct", aflată în coordonarea Ministerului Justiției
  H.G. nr.883/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Botoșani
  H.G. nr.884/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Botoșani
  H.G. nr.885/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Călărași
  H.G. nr.887/2005 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.888/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Brăila
  H.G. nr.899/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Suceava
  H.G. nr.904/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 821/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în unele județe ale țării
  H.G. nr.905/2005 privind suplimentarea bugetului Camerei Deputaților din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.908/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005, pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării și desfășurării Festivalului Național de Teatru "I.L. Caragiale"
  H.G. nr.921/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2005, pentru Agenția Națională pentru Sport
  H.G. nr.937/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.949/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli denominat și rectificat pe anul 2005 al Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
art. 38
  H.G. nr.940/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.985/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populația din județele Dolj, Harghita, Iași, Neamț, Olt, Suceava, Teleorman și Vrancea, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 15-22 august 2005
  H.G. nr.971/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Constanța
  H.G. nr.972/2005 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Constanța
  H.G. nr.973/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Gorj
  H.G. nr.974/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Mureș
  H.G. nr.976/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităților naturale produse în județul Ialomița
  H.G. nr.977/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru județul Maramureș
  H.G. nr.986/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru Autoritatea Națională pentru Tineret
  H.G. nr.964/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor
  H.G. nr.975/2005 privind asigurarea fondurilor necesare aplicării măsurilor prevăzute de legislația sanitară veterinară în scopul identificării animalelor domestice aflate pe teritoriul Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
art. 21 lit. a)
  H.G. nr.1.080/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru finanțarea consultanței juridice și financiare aferente proiectului de parteneriat public-privat "Esplanada", precum și pentru cofinanțarea asistenței tehnice asigurată de grantul olandez administrat de Ministerul Finanțelor Publice
  H.G. nr.1.089/2005 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Române de Aviație "Romavia" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.1.102/2005 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.1.119/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru organizarea expoziției "Coloniile Europene de Artă: Școala de la Baia Mare"
  H.G. nr.1.122/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005
  H.G. nr.1.123/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2005 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice
  H.G. nr.1.132/2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații
  H.G. nr.1.439/2005 privind suplimentarea bugetului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru măsurile ce trebuie să se aplice pentru limitarea difuzării influenței aviare


Sâmbătă, 01 octombrie 2022, 05:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.