LEGEA nr.511 din 22 noiembrie 2004
bugetului de stat pe anul 2005
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.5.302/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar
  O. nr.1.851/2004 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 și de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
  H.G. nr.62/2005 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
  O.G. nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O.G. nr.13/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
  H.G. nr.80/2005 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/07a la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
  O. nr.55/2005 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2005
  H.G. nr.119/2005 privind aprobarea Programului de acțiuni și lucrări finanțate din bugetul de stat în domeniul aviației civile, pentru anul 2005
  O. nr.341/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligațiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
  H.G. nr.235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală (abrogat prin H.G. nr.706/2006)
  H.G. nr.256/2005 privind aprobarea plății contribuției financiare a României pentru participarea în anul 2005 la programele Comunității Europene în domeniul educației, formării profesionale și tineretului "Leonardo da Vinci II", "Socrates II" și "Youth"
  O. nr.467/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2005
  H.G. nr.498/2005 pentru reglementarea măsurilor financiare privind asigurarea numărului de posturi de personal contractual necesar recalculării pensiilor în anul 2005
  H.G. nr.512/2005 privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din județele Caraș-Severin și Timiș ale căror gospodării au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada aprilie-mai 2005
  H.G. nr.609/2005 privind plata debitului de 66.668 euro al României către Comisia Europeană pentru funcționarea Agenției pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN) - unitatea de implementare a Programului comunitar "Youth" în anul 2001
  O.U.G. nr.87/2005 privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
  H.G. nr.739/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Sporire capacitate DN 7 km 11+200 - km 30+800 - pe teritoriul localităților Mogoșoaia și Buftea - județul Ilfov" din cadrul obiectivului de investiție "Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 18+274 peste CF București-Pitești la Săbăreni"


Sâmbătă, 01 octombrie 2022, 04:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.