ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.115 din 24 noiembrie 2004
privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.655/2005 al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar
art.16
  O. nr.721/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005 (abrogat prin O. nr.547/2010)
art. 13


Miercuri, 29 iunie 2022, 23:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.