HOTĂRÂRE nr.2.259 din 9 decembrie 2004
privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 993,21 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.2.259 din 9 decembrie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 1231/21 dec. 2004
Temei legal:
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.26/1996 Codul silvic (abrogata prin L. nr.46/2008)
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.039/2006 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 526,20 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, precum și pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.357/2002, a anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.542/2003, a anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr.995/2004 și a anexei la Hotărârea Guvernului nr.2.259/2004
- înlocuiește anexa


Joi, 11 august 2022, 22:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.