NORME nr.15 din 20 decembrie 2004
privind principiile supravegherii pe bază consolidată a instituțiilor de credit

Identificare act:
Numar/data: Norme nr.15 din 20 decembrie 2004
Emitent: Banca Națională a României
În vigoare: Prezentele norme intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 28, care intra în vigoare începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana.
Publicare: M.Of. nr. 1276/30 dec. 2004 text
Temei legal:
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art. 681 - 684 si art. 836 alin. 1
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art. 3 alin. 2, art. 171 alin. 2 si art. 284 alin. 2
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art. 4 alin. (2) si art. 19
  N. nr.11/2003 privind supravegherea pe bază individuală și consolidată a fondurilor proprii
art. 17 alin. (1)
  N. nr.12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit
art. 3 pct. 3, art. 10 si art. 11
  N. nr.5/2004 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit
art. 6 pct. 2
  L. nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
art. 25 alin. (2) lit.a) si art. 48 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  N. nr.11/2003 privind supravegherea pe bază individuală și consolidată a fondurilor proprii
  N. nr.12/2003 privind supravegherea solvabilității și expunerilor mari ale instituțiilor de credit
  N. nr.17/2003 privind organizarea și controlul intern al activității instituțiilor de credit și administrarea riscurilor semnificative, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern a instituțiilor de credit (abrogat prin R. nr.18/2009)
  N. nr.5/2004 privind adecvarea capitalului instituțiilor de credit
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)


Joi, 02 decembrie 2021, 14:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.