ORDIN nr.6 din 30 noiembrie 2004
privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.6 din 30 noiembrie 2004
Emitent: Banca Națională a României
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 10/5 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4, art. 38 alin. (2)
  L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art. 58
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art. 181
  O. nr.1.982/2001 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr.86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit (abrogat prin O. nr.102/2009)
art. 8
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art. 4
  L. nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
art. 48
Functie activa:
Modifică: O. nr.1.982/2001 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr.86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit (abrogat prin O. nr.102/2009)
  O. nr.999/2003 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituțiilor de credit (abrogat prin O. nr.2.448/2008)
  O. nr.263/2004 al ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României privind modificarea și completarea unor reglementări contabile aplicabile instituțiilor de credit
Trimitere la: L. nr.58/1998 Legea bancară (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
  O.U.G. nr.99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
Functie pasiva:
Abrogat: R. nr.24/2010 privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Națională a României


Marți, 17 mai 2022, 20:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.