ORDIN nr.1.912 din 27 decembrie 2004
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.912 din 27 decembrie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 92/27 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.117/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003
Modifică: O. nr.1.487/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial (abrogat prin O. nr.3.471/2008)
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
  O. nr.1.394/1995 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
  O. nr.1.801/1995 al ministrului de stat, ministrul finanțelor
  L. nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
  H.G. nr.1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
  O.U.G. nr.45/2001 privind producția de apă grea în perioada 2001–2004 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat
  L. nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O. nr.601/2002 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
  O. nr.1.745/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002 (abrogat prin O. nr.99/2003)
  L. nr.672/2002 privind auditul public intern
  O. nr.1.792/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
  O. nr.520/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității veniturilor bugetare
  O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
  O. nr.1.487/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial (abrogat prin O. nr.3.471/2008)
  L. nr.493/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  O. nr.1.661 bis/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice
  L. nr.519/2003 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
  O. nr.117/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003
  L. nr.108/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)
  O.G. nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
  O. nr.1.461/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității patrimoniului instituțiilor publice, a Planului de conturi pentru instituțiile publice și a instrucțiunilor de aplicare a acestuia
  O. nr.1.753/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv (abrogat prin O. nr.2.861/2009)
  O. nr.1.862/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2004


Joi, 11 august 2022, 05:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.