ORDIN nr.5.261 din 10 noiembrie 2004
al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic în anul școlar 2005-2006

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.261 din 10 noiembrie 2004
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării
Publicare: M.Of. nr. 93/28 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art. 141 lit. p)
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art. 10 alin. (3)
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.5.643/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic în anul școlar 2004-2005
Trimitere la: L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  O. nr.5.644/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.260/2004)
Functie pasiva:
Încetare valabilitate: O. nr.5.442/2005 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2006/2007


Miercuri, 24 aprilie 2019, 02:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.