ORDIN nr.148 din 30 decembrie 2004
al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor pentru anul 2005

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.148 din 30 decembrie 2004
Emitent: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Publicare: M.Of. nr. 109/3 feb. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
pct. 8 art. 63 lit. b), i), j)
  L. nr.150/2004 privind siguranța alimentelor
art. 11, art. 221
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.84/2002 al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind contaminanții din alimente (abrogat prin O. nr.1.050/2005)
  O. nr.1.048/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea metodelor de prelevare a probelor de plante și produse vegetale în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide (abrogat prin O. nr.1.256/2005)
  O. nr.1.201/2003 al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanții din alimente (abrogat prin O. nr.1.050/2005)
  O. nr.61/2004 al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanții din alimente (abrogat prin O. nr.1.050/2005)
  O. nr.485/2004 al ministrului sănătății și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminanții din alimente (abrogat prin O. nr.1.050/2005)
  O. nr.141/2004 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind anumiți contaminanți din alimentele de origine animală și nonanimală (abrogat prin O. nr.1.050/2005)


Joi, 27 iunie 2019, 11:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.