ORDIN nr.85 din 30 septembrie 2004
al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la cerințele de sănătate a animalelor, aplicabile mișcării de animale de companie în scopuri necomerciale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.85 din 30 septembrie 2004
Emitent: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 109/3 feb. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
art. 10 lit. b)
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.474/2001 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țări terțe de păsări și ouă de incubație (abrogat prin O. nr.144/2006)
  O. nr.159/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea condițiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comerțul României cu statele membre ale Uniunii Europene și importul din țările terțe de animale, material seminal, ovule și embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislația specifică (abrogat prin O. nr.293/2007)
  O. nr.580/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii și produse de origine animală (abrogat prin O. nr.129/2007)
  O. nr.6/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care desemnează instituția specifică responsabilă pentru stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice în scopul monitorizării eficienței vaccinurilor antirabice
  O. nr.83/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din țări terțe (abrogat prin O. nr.243/2006)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.44/2007 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a unor regulamente comunitare


Marți, 25 iunie 2019, 07:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.