HOTĂRÂRE nr.83 din 3 februarie 2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.83 din 3 februarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 132/11 feb. 2005
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 40 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.040/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
Trimitere la: H.G. nr.368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.
  O.G. nr.92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate (abrogata prin L. nr.252/2013)
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.129/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea și funcționarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor și de supraveghere a executării sancțiunilor neprivative de libertate (abrogata prin L. nr.252/2013)
  L. nr.247/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
  L. nr.293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor (abrogata prin L. nr.145/2019)
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.125/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.652/2009)
- modifică art.4 pct.X poz.4, art.6 alin.(2), art.13 alin.(1), art.19, art.24; introduce poz.41 la art.4 pct.X, alin.(31) la art.6, art.111, art.112, art.121, alin.(3), (4) și (5) la art.20, art.261; înlocuiește anexele 1-3; în tot cuprinsul hotărârii, noțiunea "magistrat" se înlocuiește cu sintagma "judecători și procurori"
dispune republicarea
  H.G. nr.25/2006 privind suplimentarea numărului de grefieri
- suplimentează nr. de posturi prevăzut în nota din anexa nr. 2
  H.G. nr.127/2006 privind desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din subordinea Ministerului Justiției
- modifică, la data de 10 mai 2006, art. 4 pct. VII poz. 1, anexa nr. 3; abrogă, la data de 10 mai 2006, art. 20
  H.G. nr.376/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.652/2009)

dispune republicarea
  H.G. nr.1.223/2006 privind suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Justiției pentru activitatea de protecție a victimelor și probațiune
- suplimentează nr. maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2
  H.G. nr.1.918/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
- modifică art.4 pct. VII poz.1, art. 8 alin.(1), art. 13 alin.(1), anexa nr.3; înlocuiește anexa nr. 1; abrogă art.21, art.24
  H.G. nr.362/2007 pentru modificarea unor acte normative referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor (abrogat prin H.G. nr.756/2016)
- modifică anexa 3
  H.G. nr.384/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.652/2009)
- modifică art.3 lit. e), art.4 pct. VII poz. 1 și pct. X, art.8 alin.(1), art.111 alin. (1), art.12 alin. (3), art.13 alin. (1), art.15, titlul anexei nr. 2; introduce art.1212; înlocuiește anexa nr.1;
dispune republicarea
  H.G. nr.1.267/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.652/2009)
- modifică art. 4 pct. II poz. 8, art. 9 alin. (1), art. 111 alin. (2), art. 13 alin. (1), anexa nr. 2, anexa nr. 3; introduce alin. (3) la art. 112; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.1.348/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.652/2009)
- modifică art.13 alin.(1), anexa nr.1 și anexa nr.2
dispune republicarea
  H.G. nr.485/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.652/2009)
- modifică art. 8 alin. (1), art.9 alin. (1); abrogă art. 112, art. 151; înlocuiește anexa nr. 1
dispune republicarea
  H.G. nr.745/2008 privind trecerea Regiei Autonome "Multiproduct" din coordonarea Ministerului Justiției în administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
- modifică anexa nr. 3, abrogă art. 4 pct. XI poz. 4, art. 25
  H.G. nr.1.391/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.652/2009)
- modifică art. 8, art. 10 alin. (1), art.13 alin. (1); înlocuiește anexa nr. 1
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești
- cu excepția art. 12 alin. (2) și a anexei nr. 1 care se abrogă la data emiterii ordinului prev. la art. 22 alin. (3)


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 23:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.