ORDIN nr.59 din 11 februarie 2005
al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.59 din 11 februarie 2005
Emitent: Agenția Națională de Control al Exporturilor
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 143/17 feb. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Functie activa:
Abrogă: O. nr.25/1999 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
  O. nr.159/2002 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse strategice în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
  O. nr.592/2004 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice nr. 25/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Trimitere la: L. nr.141/1997 privind Codul vamal al României (abrogata prin L. nr.86/2006)
  O.U.G. nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
  L. nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
  H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România
  L. nr.42/2004 privind participarea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român (abrogata prin L. nr.121/2011)
  L. nr.595/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.849/2013 al ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare


Miercuri, 25 mai 2022, 12:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.