ORDIN nr.128 din 15 februarie 2005
al ministrului finanțelor publice privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.128 din 15 februarie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 153/21 feb. 2005
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
art. 4
Functie activa:
Modifică: O. nr.298/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr.64/2001 și reflectarea în contabilitate a acestora (abrogat prin O. nr.144/2005)
Trimitere la: O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  L. nr.769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
  L. nr.507/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.418/2005 al ministrului finanțelor publice privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici


Joi, 19 mai 2022, 02:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.