ORDIN nr.71 din 17 februarie 2005
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistență socială cu furnizorii de servicii sociale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.71 din 17 februarie 2005
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Publicare: M.Of. nr. 176/1 mar. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale
art. 12 alin. (3), (4) si (5)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin L. nr.129/2018)
  L. nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
  O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale
  L. nr.515/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale


Miercuri, 17 august 2022, 13:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.