ORDIN nr.4.729 din 22 septembrie 2004
al ministrului educației și cercetării privind aprobarea modelului termenilor de referință și modelului contractului de finanțare pentru proiecte din Planul sectorial

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.729 din 22 septembrie 2004
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării
Publicare: M.Of. nr. 181/2 mar. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  H.G. nr.1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
  L. nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
  H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  H.G. nr.1.579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltare și de stimulare a inovării, finanțate de la bugetul de stat
  L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  H.G. nr.1.266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare


Joi, 11 august 2022, 08:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.