ORDIN nr.270 din 22 februarie 2005
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Procedurii de evaluare și desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcții
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.270 din 22 februarie 2005
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 183/3 mar. 2005
Temei legal:
  H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
art. 19 alin. (1) si (2)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.289/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice
Trimitere la: H.G. nr.622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
  O. nr.2.190/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.908/2012 al ministrului dezvoltării regionale și turismului privind modificarea și completarea Procedurii de evaluare și desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcții, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 270/2005 (abrogat prin O. nr.2.142/2013)
Abrogat: O. nr.2.142/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții


Vineri, 15 februarie 2019, 22:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.