HOTĂRÂRE nr.195 din 17 martie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naționale a locuințelor de serviciu pe care le are în administrare și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor locuințe din administrarea sa

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.195 din 17 martie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 254/28 mar. 2005
Temei legal:
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 10 alin. (2)
  L. nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
art. 9
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație
  H.G. nr.608/1990 privind stabilirea preturilor de vanzare ale locuintelor construite din fondurile statului, receptionate dupa 1 ianuarie 1990
  L. nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  L. nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
Functie pasiva:
Abrogat: L. nr.357/2006 pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare


Joi, 18 august 2022, 14:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.