HOTĂRÂRE nr.14.924 din 14 martie 2005
privind aprobarea Normei pentru modificarea și completarea Normelor privind operațiunile de emitere a garanțiilor de export de către EXIMBANK, în numele și contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-II/1)

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.14.924 din 14 martie 2005
Emitent: Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 265/31 mar. 2005
Temei legal:
  H.G. nr.293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor și modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii și Credite de Comert Exterior, precum și a conventiilor-cadru pentru derularea activitatii de finantare și asigurare a creditelor de comert exterior in numele și contul statului (abrogat prin H.G. nr.534/2007)
  L. nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
Functie activa:
Modifică: H. nr.14.700/2004 pentru reconfirmarea Normelor privind operațiunile de emitere a garanțiilor de export de către EXIMBANK, în numele și contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului, nr. NI-GAR-02-II/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior nr. 14.681/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor privind derularea activității de garantare a creditelor pentru producția pentru export (garanții pentru capital de lucru), în numele și contul statului, nr. NI-CST-01-II/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior nr. 13.926/2004, cu modificările și completările ulterioare


Joi, 02 aprilie 2020, 09:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.