ORDIN nr.49 din 17 martie 2005
al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.49 din 17 martie 2005
Emitent: Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Publicare: M.Of. nr. 284/5 apr. 2005
Temei legal:
  L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
art. 25 alin. (1)
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
anexa nr. 3/12/23
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi și obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
  H.G. nr.543/1995 privind drepturile banesti ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului (abrogat prin H.G. nr.1.860/2006)
  L. nr.109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
  L. nr.143/1999 privind ajutorul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.117/2006)
  L. nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (abrogata prin O.U.G. nr.44/2008)
  L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
  L. nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.143/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea și completarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație nr. 49/2005
Încetare aplicabilitate: O. nr.53/2006 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2006-2009 pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului


Duminică, 26 iunie 2022, 16:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.