ORDIN nr.418 din 6 aprilie 2005
al ministrului finanțelor publice privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.418 din 6 aprilie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 310/13 apr. 2005
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4
  O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
art. 4
Functie activa:
Modifică: O. nr.128/2005 al ministrului finanțelor publice privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici
Trimitere la: O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  L. nr.769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  O.G. nr.20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală


Joi, 19 mai 2022, 01:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.