LEGE nr.102 din 3 mai 2005
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.102 din 3 mai 2005
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 747/2004
- Senat: P.L. nr. L800/2004
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 391/9 mai. 2005
Functie activa:
Modifică: L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
- modifica art. 21 alin. (1); introduce lit.d1) la alin. (3) al art. 21, lit.m) la alin. (3) al art. 21; abroga art. 27 alin. (5)
  L. nr.682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
- modifica art. 2 pct. 3
Trimitere la: L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.344/2005 pentru promulgarea Legii privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Modificată: O.U.G. nr.131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (abrogata prin O.U.G. nr.163/2005)
  O.U.G. nr.163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
- modifică art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 21 și abrogă O.U.G. nr. 131/2005
  L. nr.27/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
- aprobă O.U.G. nr.131/2005
  L. nr.69/2006 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
- respinge O.U.G. nr.163/2005
  O.U.G. nr.115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
- modifică art.10 lit.g), art.15 alin.(1) și (2), art.16 alin.(1); introduce alin.(31) la art.15
dispune republicarea


Luni, 18 iunie 2018, 14:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.