LEGE nr.125 din 12 mai 2005
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.63/2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
  O. nr.721/2005 al ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005 (abrogat prin O. nr.547/2010)


Marți, 28 iunie 2022, 16:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.