HOTĂRÂRE nr.354 din 21 aprilie 2005
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.354 din 21 aprilie 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 421/19 mai. 2005
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
- completeaza anexa
Functie pasiva:
Referit de: O. nr.804/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind stabilirea suprafețelor de teren cu destinație agricolă ce se atribuie direct, prin concesionare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 354/2005


Joi, 18 aprilie 2019, 23:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.