HOTĂRÂRE nr.448 din 19 mai 2005
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.448 din 19 mai 2005
Emitent: Guvern
În vigoare: intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii
Publicare: M.Of. nr. 491/10 iun. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
art. 54 pct. 1 lit. f)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
  H.G. nr.173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari
  O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  O.G. nr.130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță (abrogata prin O.U.G. nr.34/2014)
  L. nr.159/2000 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
  O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deșeurilor (abrogata prin L. nr.211/2011)
  L. nr.451/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogata prin O.U.G. nr.145/2008)
  O. nr.944/2001 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante (abrogat prin O. nr.1.096/2021)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase (abrogat prin H.G. nr.1.408/2008)
  L. nr.51/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță (abrogata prin O.U.G. nr.34/2014)
  H.G. nr.92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea și ambalarea preparatelor chimice periculoase
  O. nr.50/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind Stabilirea procedurii de organizare și coordonare a schemelor de management de mediu și audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizațiilor la aceste scheme
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.518/2009 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și a Hotărârii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
- modifică art. 3 lit. i) subpct. (iii); introduce alin. (14) la art. 5
Abrogat: H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice


Marți, 26 octombrie 2021, 14:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.