HOTĂRÂRE nr.567 din 15 iunie 2005
privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.4.491/2005 al ministrului educației și cercetării privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006
  O. nr.4.805/2005 al ministrului educației și cercetării privind continuarea activității de către persoanele care ocupă posturi didactice în învățământul superior în temeiul excepției instituite prin art. 141 și 142 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare
art. 1 alin. (3), art. 3 alin. (1), (2) și (3)
  O. nr.5.328/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia (abrogat prin O. nr.3.759/2011)
  O. nr.3.759/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia (abrogat prin O. nr.4.608/2012)
  O. nr.4.033/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație


Luni, 15 august 2022, 13:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.