ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.109 din 14 iulie 2005
privind transporturile rutiere
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.358/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor (abrogat prin O. nr.1.892/2006)
art. 60 lit. a) și art. 61 alin. (1)
  O. nr.283/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea și efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.134/2005
art. 5 alin. (2) lit. i) și j) și alin. (3) lit. l) și p)


Marți, 19 februarie 2019, 02:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.