HOTĂRÂRE nr.758 din 14 iulie 2005
privind transmiterea unor bunuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și concesionarea, prin atribuire directă, către Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.758 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 673/27 iul. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.42/1997 privind navigatia civila
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  O.G. nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciile în porturi
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.317/2000 privind stabilirea sumelor forfetare care se plătesc de Ministerul Educației Naționale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. și Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. pentru reducerile cu 50% ale tarifelor pentru transportul pe calea ferată și, respectiv, pentru transportul subteran cu metroul, acordate elevilor și studenților
- modifica în mod corespunzator
  H.G. nr.363/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila
- modifica în mod corespunzator anexa nr. 2
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.892/2006 privind transmiterea unei suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul General al Poliției de Frontieră pentru Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Brăila
- modifică anexa


Marți, 16 august 2022, 03:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.