ORDIN nr.121 din 9 mai 2005
al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, a inspecțiilor regionale și a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.121 din 9 mai 2005
Emitent: Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 674/28 iul. 2005 text
Temei legal:
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
art. 7 alin. (2) lit. c) si art. 17 alin. (2)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.52/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți
Trimitere la: L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială (abrogata prin L. nr.47/2006)
  L. nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
  O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
  L. nr.239/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.245/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap


Luni, 24 ianuarie 2022, 19:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.