HOTĂRÂRE nr.775 din 14 iulie 2005
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.775 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
În vigoare: intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2006.
Publicare: M.Of. nr. 685/29 iul. 2005
Rectificare: M.Of. nr. 1163/22 dec. 2005 text
Temei legal:
  L. nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
  H.G. nr.50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare (abrogat prin H.G. nr.1.226/2007)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 1163/22 dec. 2005 text
Modificat: H.G. nr.1.226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării (abrogat prin H.G. nr.561/2009)
- modifică, la 1 feb. 2008, anexa
  H.G. nr.523/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005
- modifică și completează anexa; modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2;


Vineri, 26 februarie 2021, 05:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.