ORDONANȚĂ nr.39 din 14 iulie 2005
privind cinematografia
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.39 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.328/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 518/2005
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii
Publicare: M.Of. nr. 704/4 aug. 2005 text
Temei legal:
  L. nr.209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
art. 1 pct. VII.3
Functie activa:
Abrogă: L. nr.630/2002 LEGEA cinematografiei
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
Modificată: O.U.G. nr.97/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art.10 alin.(4), art.13 alin.(1) lit.g), art.27 alin.(1), art.28 alin.(1); abrogă art.27 alin.(2), (3) și (6), art.67 alin.(3)
dispune republicarea
  D.C.C. nr.227/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 65 alin. (1) în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 nu este statul român(termenul se împlinește la 11 iun. 2007, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție) M. Of. nr. 704/4 aug. 2005
Vezi si: D.C.C. nr.227/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
art. 65 alin. (1)
Modificată: L. nr.145/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2006 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 97/2006 și modifică art. 10, art. 13 alin. (1) lit. g), art. 16 alin. (3), art. 27, art. 28 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 78;
  L. nr.174/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art.65 alin.(1) și anexa nr.1
dispune republicarea
  O.U.G. nr.7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art. 37 alin. (3), art. 40 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 50 alin. (1) și (2); introduce alin. (3) și (4) la art. 66
dispune republicarea
  L. nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 7/2008 și modifică art. 3 lit. i), art. 13, art. 14, art. 16 alin. (2) și (5), art. 28 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 39 alin. (4), art. 43 alin. (1), art. 50 alin. (1) și (2); introduce art. 772; abrogă art. 65 alin. (1), art. 66 alin. (3) și (4), art. 67
  O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- abrogă art. 13 alin. (1) lit. f)
  L. nr.110/2016 pentru completarea art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- introduce lit. e1) la alin. (1) al art. 13
  O.U.G. nr.91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei
- modifică art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9, art. 13, art. 15 alin. (1) și (3), art. 16, cap. V titlul secțiunilor 1 și 2, art. 19-22, art. 24-32, art. 34, art. 35, art. 37, art. 39-43, art. 47-54, art. 57, art. 58, art. 60, art. 63 alin. (1) lit. b), art. 63 alin. (2), art. 77 și art. 791; introduce art. 411, art. 431, art. 681 și art. 751; abrogă art. 23, art. 36, art. 38, art. 44, art. 45, art. 46, art. 55, art. 56 și art. 62
dispune republicarea
  O.U.G. nr.67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art. 35 alin. (2) partea introductivă , art. 37 alin. (3), art. 39 alin. (4) lit. a) și art. 55 alin. (3) și (4); introduce lit. d) la art. 35 alin. (2), alin. (3) la art. 35 și lit. c1) la art. 43 alin.(1)
  L. nr.15/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 67/2017 și modifică art. 68 lit. e); introduce alin. (3) art. 60; elimină de la modificare art. 55 alin. (3) și (4)
  O.U.G. nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 40 alin. (1) și alin. (5) și art. 50 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 40
  L. nr.86/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 40 alin. (1) si (5) si art. 50 alin. (1); abrogă art. 40 alin. (11) (abrogă art. 17 din O.U.G. nr. 76/2018)
  O.G. nr.8/2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art. 13 alin. (4) lit. f), art. 58 alin. (1) lit. a), anexa nr. 1
  L. nr.50/2020 pentru modificarea art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
- modifică art. 13 alin. (1) lit. e1)
dispune republicarea


Luni, 16 mai 2022, 15:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.