ORDIN nr.36 din 26 iulie 2005
pentru aprobarea Instrucțiunii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/2005 cu privire la sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a entităților reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.36 din 26 iulie 2005
Emitent: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
Publicare: M.Of. nr. 745/16 aug. 2005
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  O.G. nr.25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
art.1, art.2, art.7 alin. (3) și (15)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
  O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.601/2002 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
  O. nr.1.742/2002 al ministrului finanțelor publice și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (abrogat prin O. nr.75/2005)
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
  O. nr.918/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenților economici (abrogat prin O. nr.1.214/2006)


Joi, 02 decembrie 2021, 15:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.