ORDIN nr.421/809/687 din 2005
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească dosarele substanțelor active și ale produselor formulate, necesare evaluării în vederea omologării, frazelor de risc și frazelor-tip pentru măsurile de siguranță specifice produselor de protecție a plantelor
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.421 din 2 iunie 2005
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Numar/data: Ordin nr.809 din 25 iulie 2005
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.687 din 1 august 2005
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
În vigoare: va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
Publicare: M.Of. nr. 771/24 aug. 2005
Temei legal:
  H.G. nr.1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României
art. 39


Duminică, 05 decembrie 2021, 13:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.