ORDIN nr.40 din 24 august 2005
pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 10/2005 emise în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată prin Legea nr. 208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și prin Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.40 din 24 august 2005
Emitent: Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 792/31 aug. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) și (15), art. 8
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
art. 2861
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
  O.U.G. nr.41/2005 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu
  L. nr.208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.29/2007 privind aprobarea Instrucțiunii nr. 1/2007 emise în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată și completată prin Legea nr. 208/2005 și Legea nr. 97/2006


Duminică, 05 decembrie 2021, 20:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.