ORDIN nr.1.358 din 17 august 2005
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.358 din 17 august 2005
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 795/1 sep. 2005
Temei legal:
  H.G. nr.951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in trafic intern și international și pentru transporturi publice de persoane in trafic international
art. 9
  H.G. nr.1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr.31/1994 (abrogat prin H.G. nr.1.175/2007)
art. 13 alin. (1) lit. a) din Norme
  O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
art. 9 lit. b)
  O.G. nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vechiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale (abrogata prin O.G. nr.37/2007)
art. 13 lit. b)
  L. nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
art. 37 alin. (1) lit. d)
  H.G. nr.899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză
art. 14
  H.G. nr.1.173/2003 privind atribuirea electronică și distribuirea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă
art. 30 alin. (2) și (3)
  O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
art. 60 lit. a) și art. 61 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.658/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind exercitarea controlului respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor
Trimitere la: H.G. nr.951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in trafic intern și international și pentru transporturi publice de persoane in trafic international
  H.G. nr.1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr.31/1994 (abrogat prin H.G. nr.1.175/2007)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  O.G. nr.15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
  O.G. nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vechiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale (abrogata prin O.G. nr.37/2007)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.424/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
  L. nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
  H.G. nr.899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteză, precum și a condițiilor de montare, reparare, reglare și verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere și a limitatoarelor de viteză
  H.G. nr.1.173/2003 privind atribuirea electronică și distribuirea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă
  L. nr.466/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naționale (abrogata prin O.G. nr.37/2007)
  O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.G. nr.27/2011)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.892/2006 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora


Vineri, 22 martie 2019, 07:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.